Oferta servicii de inovare

Descrierea pe scurt a tipurilor de activitati realizate

Portofoliul de servicii, pe care întreprinderea îl pune la dispoziția clienților este format din: • Servicii de consultanță pentru întocmirea cererilor de finanțare, planurilor de afaceri, planurilor financiare, bugete, analizelor tehnico-economice, analizelor cost-beneficiu; • Servicii de consultanță în domeniul managementului investiției și administrarea contractului de execuție, care constau în întocmirea: dosarelor de achiziții, a rapoartelor de progres, a cererilor de plată, cererilor de rambursare; • Servicii de proiectare și inginerie; • Servicii de cercetare - dezvoltare în domeniul științelor agricole, economice si inginerești. • Strategii de dezvoltare locală; • Întocmire proiecte tehnice de plantare • Cercetare-dezvoltare - studii de piață.

Prin ce considerați că vă diferențiați de concurență/de alți competitori din domeniu

Ce tip de servicii de cercetare/dezvoltare/inovare oferiti
Exemple de proiecte de success (implementate, in curs de implementare, entitati partenere)

Alte informații utile/observații

Informatiile contului

Tip utilizator: Prestator

CUI: 29173603

Nr. Reg. Com.: J22/1776/2011

CAEN principal: 7219

CAEN secundar: 7022

Tip organizatie: Companie

E-mail: adriana.magureanu@avalana.ro

Telefon: 0757068810

Website: https://avalana.ro/

Adresa: Str. Iancu Flondor 6D Iasi, Romania

wave-down
Acest proiect este finanțat de către programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene, Horizon 2020, prin contractul de grant nr. 824565.