Oferta servicii de inovare

Descrierea pe scurt a tipurilor de activitati realizate

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași (INCDFT-IFT Iaşi), are o tradiție de şapte decenii de activitate în domeniul cercetării ştiinţifice. INCDFT-IFT Iași este un institut de mărime medie, dar cel mai important din Regiunea de Nord-Est, fiind un important centru în domeniul cercetărilor pentru materiale avansate precum şi pentru aplicaţiile bazate pe acestea (senzori şi sisteme de senzori, actuatori, etc). Datorită rezultatelor notabile obţinute în domeniul micro și nanomaterialelor și a materialelor magnetice cu structuri amorfe și nanocristaline pe care le și livrează către numeroase companii, universități și institute de cercetare din lume, institutul se bucură de o largă deschidere spre comunitatea științifică internațională și de recunoașterea acesteia. INCDFT-IFT Iași desfășoară următoarele tipuri de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică: - Procesarea și caracterizarea fizicǎ, morfologicǎ și structuralǎ a noi tipuri de materiale speciale: materiale nanocompozite/nanostructurate/micro-și nanodimensionate sub formǎ de benzi, microfire și nanofire; noi tipuri de materiale magnetice și ne-magnetice sub formǎ de micro- și nanopulberi, inclusiv fluide reometrice, pentru aplicații ȋn medicinǎ și biologie; noi tipuri de micro și nanostructuri (nanopillars, micro și nanofire/trasee planare) cu aplicații (bio)medicale; noi tipuri de materiale avansate integrate pentru stocarea hidrogenului; noi materiale masive amorfe, nanocristaline sau nanocompozite: materiale magnetic moi amorfe și nanocompozite; noi tipuri de magneți permanenți; - Proiectarea și realizarea de noi aplicații multidisciplinare bazate pe noi materiale multifuncționale avansate senzori magnetici; dispozitive pentru spintronică; senzori/biosenzori pentru aplicații (bio)medicale; senzori și actuatori pe bazǎ de efecte magnetoelastice; particule magnetice pentru aplicații in hipertermie; purtǎtori magnetici; - Dezvoltarea de tehnici noi, dispozitive și echipamente pentru: supraveghere electronicǎ, aplicații ȋn domeniul frecvențelor ȋnalte (ecrane electromagnetice); senzori și tehnici pentru control nedistructiv/ neinvaziv; dispozitive neconvenționale de tip harvesting de conversie a energiei; etc. INCDFT-IFT Iași desfășoară de asemenea şi cercetări ştiinţifice şi tehnologice multidisciplinare în domenii conexe magnetismului şi materialelor magnetice, şi anume: biologie (noi tipuri de biosenzori) și medicină (noi tipuri de aplicații pentru medicinǎ și biotehnologie, inclusiv bazate pe hipertermia magnetică sau tehnica purtǎtorilor magnetici); energie (noi tipuri de materiale nanostructurate pentru stocarea hidrogenului); tehnologia informaţiei; agricultură (noi tipuri de argile anionice magnetice); industria automotivă și securitate (noi tipuri de senzori magnetici). Link: http://www.phys-iasi.ro/en/research/research-nirdtp

Descrierea celor mai bune servicii/produse oferite și care ne definesc activitatea: (I) Servicii: (a) proiectarea și prepararea de materiale magnetice cu structuri şi proprietăţi speciale: materiale magnetice amorfe şi nanocristaline sub formă de benzi, fire „convenţionale” şi microfire/nanofire acoperite cu sticlă; micro/nanopulberi şi nanofire (unistrat şi multistrat); ferofluide cu baze lichide organice sau apoase; straturi subţiri simple şi multistrat; probe tridimensionale cu dimensiuni milimetrice sub formă de discuri sau toruri. (b) micro şi nanostructurarea geometrică a materialelor prin tehnicile de: nanolitografiere cu fascicul de electroni, micro şi naolitografiere cu fascicul laser; nanoprelucrare prin corodare cu fascicul de ioni (FIB); (f) analize structurale, morfologice/topologice şi compoziţionale complexe ale materialelor utilizând tehnici și echipamente specifice de ultimă generație. (II) Microproducţie pentru livrare de produse/instalaţii pe bază de comenzi: (a) materiale amorfe şi nanocristaline sub formă de benzi, microfire „convenţionale”, microfire și nanofire acoperite cu sticlă, materiale masive ȋn formǎ 3-D - preparare, tratamente termice de devitrificare, caracterizare magneticǎ; (b) senzori magnetici și dispozitive pe bazǎ de micro-și nanofire amorfe și nanocristaline, micro- și nanoparticule - proiectare, realizare și caracterizare dinamicǎ; (c) proiectarea și realizarea de instalaţii pentru prepararea de materiale sub formă de benzi, fire şi microfire acoperite cu sticlă, alte tipuri de materiale magnetice amorfe/nanocristaline prin procedeul răcirii rapide din topitură și pentru caracterizarea specificǎ a acestora. Link: http://www.phys-iasi.ro/en/products-and-services/products-services

Prin ce considerați că vă diferențiați de concurență/de alți competitori din domeniu

Activitatea științifică și tehnologică inovativă dezvoltată la INCDFT-IFT Iași a condus la dezvoltarea de noi produse (materiale și dispozitive magnetice) de înalt nivel tehnologic obținute pe bază de tehnologii neconvenționale. Cercetările dezvoltate în cadrul acestui domeniu s-au desfășurat în cadrul unor contracte de cercetare aplicativă, cu partener(i), de cele mai multe ori, din străinătate, în cadrul contracte de consultanță, precum şi pe baza unor comenzi ferme pentru livrare de produse (ex. materiale amorfe şi nanocristaline obținute prin tehnica răcirii rapide din topitură) pentru beneficiari din mediul de afaceri şi academic din ţară şi în special, din străinătate. Prin brevetarea internaţională a materialelor sub formă de fire amorfe şi nanocristaline obținute prin răcire rapidă din topitură, INCDFT-IFT Iași a dobândit calitatea de leader în acest domeniu. Perfecţionarea continuă a caracteristicilor tehnice ale materialelor speciale preparate la INCDFT - IFT Iaşi s-a făcut pe baza unor analize complexe structurale, morfologice şi compoziţionale şi pe baza corelării acestora cu caracteristicile fizice de interes aplicativ. INCDFT-IFT Iaşi dispune de o infrastructură de cercetare modernă şi performantă, adecvată direcţiilor de cercetare dezvoltate în ultimii ani precum și a direcţiilor de cercetare care vor fi abordate în perioada următoare. Institutul dispune de spaţiu, de facilităţi şi utilităţi necesare exploatării aparaturii achiziţionate, precum și de personal specializat ȋn operarea echipamentelor de cercetare ultraperformante existente. Șapte decenii de activitate cu rezultate notabile în domeniul cercetării ştiinţifice, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, au transformat INCDFT - IFT Iaşi într-un centru euroregional important în domeniul cercetărilor de vârf pentru senzori şi sisteme de senzori, cu precădere magnetici. Accederea la statutul de Centru de excelenţă şi întărirea lui au fost realizate printr-un efort susţinut în direcţia recunoaşterii naţionale şi internaţionale a activităţilor ştiinţifice şi tehnologice dezvoltate în acest domeniu. Deschiderea către comunitatea ştiinţifică internaţională, inclusă şi în strategia de dezvoltare instituţională, vizează acţiuni de colaborare, la diferite niveluri, cu instituţii de cercetare, universităţi şi companii din întreaga lume şi este transpusă în practică de către INCDFT-IFT Iaşi atât prin intermediul proiectelor de cercetare comune (bilaterale, europene, internaţionale), consultanţă de specialitate, valorificarea rezultatelor cercetării, organizarea în comun de manifestări ştiinţifice internaţionale, cât şi prin angajarea de specialişti străini cu înaltă calificare în institut şi trimiterea la specializări a personalului de cercetare din institut în laboratoare de prestigiu din Europa, Statele Unite şi Japonia. INCDFT-IFT Iaşi depune eforturi susţinute în vederea orientării activităţii de CDI către sectoarele economice cu potenţial de creştere printr-o activitate intensă de marketing constând în creşterea vizibilităţii institutului şi în studii de piaţă privind identificarea nevoilor de inovare la nivelul agenţilor economici. Link: http://www.phys-iasi.ro/en

Ce tip de servicii de cercetare/dezvoltare/inovare oferitiExemple de proiecte de success (implementate, in curs de implementare, entitati partenere)

Produsele și instalațiile enumerate anterior sunt realizate și comercializate direct, pe bază de contracte de cercetare şi comenzi, către beneficiari din țară și, cu preponderență, din străinătate la agenți economici și instituții de cercetare și de învățământ superior din Romania (Vegacomp Consulting SRL), S.U.A., Marea Britanie, Elveţia (KUK Electronic AG), Canada (Department of National Defence, DREA), Germania (NDI Europe GmbH), Austria (FLUX Gmbh), Israel (Isorad Ltd), Japonia (Playing Network, Inc.), Coreea de Sud, etc.

Alte informații utile/observații

Informatiile contului

Tip utilizator: Beneficiar, Prestator

CUI: 5640892

Nr. Reg. Com.: J22/250/1997

CAEN principal: 7219

CAEN secundar:

Tip organizatie: Universitate/Institut de cercetare

E-mail: info@phys-iasi.ro

Telefon: +40-232-430680

Website: www.phys-iasi.ro

Adresa: B-dul MANGERON, Nr. 47, Iasi, Romania

wave-down
Acest proiect este finanțat de către programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene, Horizon 2020, prin contractul de grant nr. 824565.